top of page

Podnikové vzdělávání
Výzva 47 OPZ+

Nejlepší dotace na školení v letech 2024-2026

Naše úspěšnost v minulém kole byla 137 schválených žádostí z 142 podaných.

images (2).jpeg
images (1).jpeg
images (4).jpeg

Základní fakta dotace:

 • Příjem žádostí bude probíhat od 20.3. do 16.6.2023.

 • Alokace výzvy je 1 mld. Kč.

 • Realizace projektu:

  • Nejdříve od 1.3.2024

  • Nejzazší datum realizace: do 31.5.2026

  • Délka projektu až na 2 roky (24 měsíců)

 • Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou:

  • Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstvo, evropská družstevní společnost).

  • Státní podniky dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku.

  • OSVČ.

  • Církevní právnické osoby (zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí).

  • Dále také organizační složky státu

 • Možnost školení kdekoliv v ČR, tedy i v Praze

 

Informace ke školení a financím:

 • Dotace je určená na vzdělávání zaměstnanců žadatele v HPP či obdobném poměru (nikoliv však DPP/DPČ)

 • Školit lze libovolná témata z oblasti dalšího profesního vzdělávání, krom zákonem daných témat jako je BOZP.

 • U většiny projektů nebude nutné realizovat výběrové řízení na dodavatele školení.

 • Vykazování formou „jednotkových nákladů“ – předem stanová částka, kterou firmy dostanou za 1 hodinu školení každé osoby.

 • Školit lze formou prezenční i online, otevřené kurzy či kurzy "na míru" pro skupiny 1-12 osob.

 • Dotace na 1 osobu při 8 hodinovém školení vychází cca 4000 Kč. Firma tak může získat na 1 školicí den 48.000 Kč nezávisle na druhu školení, tématu či formě a nákladech na školitele.

 • V rámci výzvy není možné školit IT technologie.

 

Bodování projektů: 

 

 

 

 

 

 

Míra podpory - spolufinancování:

 • Minimální výše podpory: 1 000 000 Kč

 • Maximální výše podpory: 6 000 000 Kč

 • Partnerství - pro tuto výzvu není relevantní.

Nabízíme Vám:

 • Zkonzultujeme s Vámi zdarma váš záměr.

 • Maximalizujeme počet bodů v žádosti o dotaci.

 • Podáme Vám žádost o dotaci (umíme i ve formátu 0 Kč za podání, tedy bez rizika pro vás).

 • Pomůžeme Vám uzavřít smlouvu s MPSV.

 • Budeme Vám po celou dobu realizace připravovat všechny potřebné dokumenty k projektu a vůči poskytovateli dotace vše vykazovat.

 • Díky spolupráci s námi nebudete muset umět používat žádné ze systémů ISKP ani IS ESF a stejně dotaci zvládnete.

bottom of page