top of page

Nové Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ
Příjem žádostí pro MŠ a ZŠ spuštěn 25.5.2022, SŠ a VOŠ od 30.5.2022
Operační program Jan Amos Komenský

19863_CKU_2.JPG
Computer Class
Hudební třída

AKTIVITY PRO MŠ

 

 • Školní asistent MŠ 

 • Sociální pedagog MŠ 

 • Dvojjazyčný asistent MŠ

 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ 

 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ 

 • Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

 • Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

 • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

AKTIVITY PRO ZŠ

 • Školní asistent ZŠ 

 • Školní speciální pedagog ZŠ

 • Školní psycholog ZŠ 

 • Sociální pedagog ZŠ 

 • Kariérový poradce ZŠ 

 • Dvojjazyčný asistent ZŠ

 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ  

 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ

 • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

 • Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ

 • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

AKTIVITY PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍ  KLUBY 

 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

 • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK 

AKTIVITY PRO STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SVČ

 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SVČ 

 • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v SVČ

 • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SVČ

AKTIVITY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ

 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZUŠ

 • Inovativní vzdělávání žáků v ZUŠ

 • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZUŠ

 

AKTIVITY PRO PORADNY

 • Sdílený školní speciální pedagog ZŠ

 • Sdílený školní psycholog ZŠ

Co nabízíme?

 • Pomůžeme vám smysluplně nastavit Šablony tak, aby projekt přinesl vaší škole maximální efekt - zdarma

 • Podáme za vás žádost o dotaci na MŠMT - nepotřebujete umět pracovat v ISKP, IS ESF ani mít elektronický podpis - zdarma

 • Pomůžeme vám uzavřít s MŠMT smlouvu - tzv. Právní akt - po schválení dotace - v rámci dotačního managementu

 • Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat na MŠMT - v rámci dotačního managementu

 • Účastníkům projektu připravíme podklady pro činnosti, které budou realizovat v Šablonách - v rámci dotačního managementu

 • Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás na MŠMT - v rámci dotačního managementu

 • Pomůžeme vám nastavit finance projektu tak, aby vám ze Šablon zbyly peníze pro osoby, které na vaší straně projekt řeší - v rámci dotačního managementu

 • Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči MŠMT 100% ručíme

       Dotační management realizujeme většině škol již za 2.700 Kč měsíčně, větší a složité projekty řešíme individuální nabídkou.

AKTIVITY PRO ŠTŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY​​

 

 • Školní asistent SŠ

 • Sociální pedagog SŠ 

 • Školní psycholog SŠ

 • Sociální pedagog SŠ

 • Kariérový poradce SŠ

 • Dvojjazyčný asistent SŠ

 • Koordinátor spolupráce škol a zaměstnavatele SŠ / VOŠ

 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ / VOŠ

 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ 

 • Inovativní vzdělávání dětí v SŠ / VOŠ

 • Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v SŠ

 • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ

bottom of page