top of page

Dotace na přírodní zahrady 

Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách. Nově je podpora směřována též na rozvoj zázemí lesních školek a dětských skupin.

​Dotace je výši 100.000 Kč až 500.000 Kč na jeden projekt/jednu zahradu (celkem 85% z celkových způsobilých výdajů).

KIT7cb486_uoa8fp_DSC9106.jpeg
N 5.png
přírodní zahrada 1.jpg

Přírodní zahrady u škol a školek

Kdo může žádat o dotaci na přírodní zahrady?

 • obce

 • předškolní zařízení: mateřské školy, lesní mateřské školy (včetně lesních klubů), dětské skupiny

 • základní školy, lesní základní školy

 • střední školy

 • vyšší odborné školy

 • domy dětí a mládeže

 • příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO

Na co je možné žádat?

 • vybudování a úpravy zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti

 • pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské a základní školy

 • vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních, středních škol a vyšších odborných škol

Kdy je možné žádat?

 • příjem žádostí je od 3.10.2022 do 30.11.2022

Kritéria přijatelnost:

 • podpořeny mohou být pouze projekty nových úprav zahrad a venkovního zázemí nebo projekty, které vhodným způsobem dále rozvíjí již existující přírodní zahrady či venkovního zázemí

 • z projektu musí být jasně patrné, jak přispěje k rozvoji "učení venku" zaměřeného na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu

 • důležitá je jednoznačná vazba na vzdělávací dokumenty a jasná představa o údržbě přírodní zahrady, aby se zajistila udržitelnost projektu (pokud není žadatel vlastníkem pozemků, doloží nájemní smlouvu na dobu minimálně 3 let od ukončení realizace projektu)

 • podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31.12.2025

bottom of page