top of page

Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Robot
3D tiskárna budova
Hraní na počítači

A) Digitální učební pomůcky

​V roce 2022:

  • MŠ získají dotaci až do výše 8.000,- Kč na jeden plný úvazek učitele.

  • ZŠ a gymnázia v případě deklarace zahájení výuky dle RVP od 1.9.2022, či tak již učinily od 1.9.2021 (je třeba vyplnit dotazník na portálu sberdat.uiv.cz do 31.3.2022) získají dotaci až 1.000,- Kč na žáka v denní formě vzdělávání.

V roce 2023:

  • ZŠ a gymnázia, která nebudou podpořena v roce 2022 získají dotaci až 1.000,- Kč na žáka v denní formě vzdělávání.

  • SŠ a konzervatoře získají dotaci až 1.000,- Kč na žáka v denní formě vzdělávání.

Příklad podporovaných učebních pomůcek:

  • robotické stavebnice, software pro rozpoznávání hlasu, licence a online aplikace3D tiskárny a 3D perazařízení pro využití virtuální reality, badatelská technika, mikropočítače a robotivizualizéry, fotoaparáty, kamery

B) Digitální zařízení pro znevýhodněné žáky

V roce 2022 a 2023 získají ZŠ, SŠ a konzervatoře max. 3.000,- Kč na žáka za účelem zabránění digitálního vyloučení žáků.

Cílem aktivity je zpřístupnění mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky vytvořením tzv. mobiliáře těchto zařízení.

 

Veřejná škola o peníze nežádá, budou ji poskytnuty automaticky jako navýšení normativního předpisu!

MŠ budou podpořeny všechny a to částkou 8.000,- Kč na jeden plný úvazek učitele.

Pro soukromé a církevní školy bude v 1. čtvrtletí zveřejněna výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace datovou schránkou.

 

Co nabízíme?

  • Pomůžeme vám smysluplně vybrat digitální učební pomůcky tak, aby to přineslo očekávaný efekt včetně doporučení dodavatelů.

  • Vyplníme za Vás veškeré dokumenty, jež od Vás budou na MŠMT vyžadovat, včetně závěrečného vyhodnocení.

  • Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči MŠMT 100% ručíme.

bottom of page