top of page

Technologie

výzva č. VIII

Tato dotace podporuje nové podnikatelské projekty malých podniků. Tyto projekty musejí svým zaměřením přispívat k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. 

Machine in Factory
Robot
Tech Watch

Základní fakta dotace

 • Žádat mohou pouze malé podniky.

 • Zahájení příjmu žádostí je 28.1.2019.

 • Ukončení příjmu žádostí je 28.5.2019.

 • Dotace může být poskytnuta na podnikatelské záměry vzniklé v období od 1.1.2014 do 31.12.2017 včetně

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl.m. Praha.

 • Každý žadatel je oprávněn předpožit pouze jeden projekt.

 • Jedná se o průběžnou výzvu tj. záleží na pořadí podání jednotlivých výzev.

Výše podpory

 • Míra podpory je 45% způsobilých výdajů.

 • Minimální dotace je 450 tis. Kč, maximální pak 1 mil. Kč

 • Celková podpora je ve výši 250 mil. Kč.

Podporované aktivity

 • pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

 • podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího zařízení

Způsobilé výdaje

 • Dlouhodobý hmotný majetek

 • Dlouhodobý nehmotný majetek (náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu)

Nabízíme Vám

 • Pomůžeme vám smysluplně nastavit váš projekt tak, aby vám přinesl maximální efekt

 • Podáme za vás žádost o dotaci na MPSV - nepotřebujete umět pracovat v ISKP, IS ESF ani mít elektronický podpis

 • Pomůžeme vám uzavřít smlouvu - tzv. Právní akt - po schválení dotace - v rámci dotačního managementu

 • Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat  - v rámci dotačního managementu

 • Účastníkům projektu připravíme potřebné podklady pro dílčí činnosti - v rámci dotačního managementu

 • Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás s poskytovatelem dotace - v rámci dotačního managementu

 • Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči poskytovateli 100% ručíme - jsme proti chybám i pojištěni

bottom of page