top of page

Dotace na dětské skupiny
Financované z MPSV

Téměř každý rok je možné zažádat si o dotaci z OPZ na vybudování/transformaci a provoz dětské skupiny na území celé České republiky včetně hl. m Prahy na období 24 měsíců. Jedná se o skvělou možnost, jak zahájit či financovat stávající podnikání téměř bez rizika.

Dětskou skupinu můžete vytvořit jak podnikovou (pro děti zaměstnanců), tak i pro veřejnost. Dotace je většinou 100%, financování ex-ante.

 

Při 6 dětech získáte cca 1,3 mil. Kč.

Kids Blowing Bubbles
Boy with Pug Puppy
Happy Kids Huddle

Založení nové dětské skupiny

Na co je možné žádat?

 • Vybudování/transformace dětské skupiny

 • Provoz dětské skupiny na 24 měsíců

 • Příspěvek na nájem

 • Rekvalifikace pečujících osob

Kdo může založit novou dětskou skupinu?

 • ústav, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho zakládací listinou,

 • právnická osoba registrová nebo evidovaná podle zákona
  o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jejím předmětem činnosti,

 • územní samosprávný celek nebo jím založená právnická osoba,

 • obecně prospěšná společnost, jestliže poskytování služby péče
  o dítě v dětské skupině je v souladu s její zakládací listinou nebo zakládací smlouvou,

 • nadace nebo nadační fond,

 • vysoká škola,

 • spolek, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho stanovami.

 • zaměstnavatelé pro děti svých zaměstnanců + partnerů

Kolik získáte peněz?

 • vše závisí na počtu míst, které vytvoříteorientačně lze shrnout:

  • vybudování 1 místa: cca 20.000,- Kč / místo​

  • provoz 1 místa vč. nájmu: cca 9000,- Kč,- / měsíc

  • Rekvalifikace pečující osoby: cca 14.000,- Kč / osoba

Jaká jsou omezení?

 • Na každých 6 míst je 1 pečující osoba

 • Nové subjekty bez historie až na výjimky projekty do 2 mil. Kč

 • Do 12 míst jsou podmínky na hygienu méně náročné

Chcete provozovat dětskou skupinu pro veřejnost a nejste výše uvedený subjekt?

Dotace je rozdělena na území Prahy a mimo Prahy. 

Celkový objem a typ dotace je uveden v tabulce. 

Podpora stávající dětské skupiny

Na co je možné žádat?

 • Provoz dětské skupiny na 24 měsíců

 • Příspěvek na nájem

 • Rekvalifikace pečujících osob

 

Kolik získáte peněz?

 • vše závisí na počtu míst, které vytvoříteorientačně lze shrnout:

  • provoz 1 místa vč. nájmu: cca 9000,- Kč,- / měsíc

  • Rekvalifikace pečující osoby: cca 14.000,- Kč / osoba

Jaká jsou omezení?

 • Na každých 6 míst je 1 pečující osoba

V roce 2019 je skvělá dotační příležitost pro již zavedené dětské skupiny!  

bottom of page