Dotace na přírodní zahrady u škol a školek

Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských, základních a středních školách a organizacích působících v oblasti EVVO (environmentální výchova, vzdělávání a osvěta) a dále na podporu rozvoje/zázemí lesních mateřských škol v rámci školského systému ČR.

​Dotace je výši 100.000,- až 500.000,- Kč na jeden projekt/jednu zahradu (celkem 85% z celkových nákladů projektu).

přírodní zahrada 2.jpg
Kids Blowing Bubbles
přírodní zahrada 1.jpg

Přírodní zahrady u škol a školek

Na co je možné žádat?

 • vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti;

 • pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy;

 • vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Kdo může žádat o dotaci na přírodní zahrady?

 • obce;

 • předškolní zařízení: mateřské školy, lesní mateřské školy (včetně lesních klubů), dětské skupiny;

 • základní školy;

 • střední školy;

 • domy dětí a mládeže;

 • příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO;

 • nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO.

Kolik získáte peněz?

 • minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč.

 • maximální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč.

 • výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Jaká jsou omezení?

 • podpořeny mohou být pouze projekty nových úprav zahrad a venkovního zázemí nebo projekty, které vhodným způsobem dále rozvíjí již existující přírodní zahrady či venkovního zázemí.

​​

Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.