top of page

ICT a sdílené služby - výzva V
Digitální podnik

Cílem programu je podpora investic v oblasti software a hardware související se zásadní změnou výrobního postupu nebo rozšíření kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu.

Předpokládané termíny

Vyhlášení výzvy: 15.8.2021 

Zahájení příjmu žádostí: 15.9.2021, jedná se o průběžnou výzvu, kde je relevantní pro získání čas!

Poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cílovým územím je Česká republika mimo NUTS 2 Praha

Kdo je vhodným žadatelem

Malé a střední podniky s dvěmi daňově uzavřenými obdobími (povinnost zveřejnění účetní závěrky).

Výše podpory

Minimální výše podpory bude pravděpodobně stan​ovena na 1 mil. Kč, maximální výše podpory pak na  10 mil. Kč.

Dotace bude odvozena od velikosti podniku a místě dopadu:

Malý podnik          (do 49 zaměstnanců)     až 45 % ze způsobilých výdajů​

Střední podnik       (50 - 249 zaměstnanců) až 35 % ze způsobilých výdajů

Podporované aktivity

- digitální transformace firmy

- logistické a skladové technologie, robotické stroje na přepravu zboží a úklid firmy, čtečky QR kódů, sledování stavu zakázek

- zajištění bezpečného mobilního distančního přístupu zaměstnanců, zajištění konektivity uvnitř podniku

- kybernetická bezpečnost a datová stabilita

- kancelářské aplikace do maximální výše 20% projektu

Způsobilé výdaje​

- náklady na pořízení i implementaci software a hardware, včetně informačních a komunikační sítí

- externí služby poradců a expertů včetně potřebných studií

-náklady na ostatní software, které poskytuje dodavatel na bázi časově omezeného předplatného

Nabízíme Vám

Scoring vašeho projektového záměru vůči hodnotícím kritériím dotace - budete tak předem vědět, zda má váš záměr šanci uspět a vy tak případně nebudete utrácet zbytečně vaše peníze a čas, pokud by projekt neměl šanci uspět. Vzhledem k počátečním nákladům na sepsání dotace (studie proveditelnosti, audity, projektová dokumentace atp.) je scoring klíčovou součástí první fáze spolupráce.

Pomůžeme vám smysluplně nastavit váš projekt tak, aby vám přinesl maximální efekt

Podáme za vás žádost o dotaci na MPO - nepotřebujete umět pracovat v ISKP, IS ESF ani mít elektronický podpis

Pomůžeme vám uzavřít s MPO smlouvu - tzv. Právní akt - po schválení dotace - v rámci dotačního managementu

Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat na MPO - v rámci dotačního managementu

Účastníkům projektu připravíme potřebné podklady pro dílčí činnosti - v rámci dotačního managementu

Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás na MPO - v rámci dotačního managementu

Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči MPO 100% ručíme - jsme proti chybám i pojištěni

Dotační management v rámci OP PIK realizujeme většinou již od 5000 Kč měsíčně, větší a složité projekty řešíme individuální nabídkou.

bottom of page