ICT a sdílené služby - výzva IV

Zřizování a provoz center sdílených služeb

Cílem programu ICT a sdílené služby je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů, umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních difitálních služeb, a to včetně související implementace. Dále pak rovněž lepší uplatnění produktů českých IT podniků na globálním trhu. V neposlední řadě rozvoj znalostí a dovedností IT odborníků. 

Účelem programu je podpořit všechny typy podnikatelských subjektů, které se zaměřují na vývoj softwaru, provozování datových center nebo vytvářejí centra sdílených služeb. 

Základní fakta programu

Příjem žádostí probíhá od 28.8.2018 do 28.5.2019​.

Přijemci dotací jsou malé, střední a velké podniky, které působí v oblasti center sdílených služeb.

Poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cílovým územím je Česká republika mimo NUTS 2 Praha

Výše podpory

Podpora je poskytována formou dotace.

Minimální výše podpory je stan​ovena na 3 mil. Kč, maximální výše podpory je 100 mil. Kč.

Dotace bude odvozena od velikosti podniku:

Malý podnik          (do 49 zaměstnanců)              45 % ze způsobilých výdajů​

Střední podnik       (50 - 249 zaměstnanců)          35 % ze způsobilých výdajů

Velký podnik         (od 250 zaměstnanců)            25 % ze způsobilých výdajů

Podporované aktivity

Zřizování a provoz center sdílených služeb

Centrum sdílených služeb = podnik, který zajišťuje provozní aktivity jako je účetnictví, HR, ICT, sofisitikované projektantské/grafické činnosti pro externí klienty

Způsobilé výdaje​

Mezi uznatelné výdaje se řadí:

Nájem pozemků a budov

Služby poradců, expertů, studie (pouze u malých a středních podniků)

Pořízení potřebného HW, sítí a kancelářského zařízení

Nákup software či licencí k vývoji SW

Poplatky za služby jako např. cloud a SaaS

Nabízíme Vám

Scoring vašeho projektového záměru vůči hodnotícím kritériím dotace - budete tak předem vědět, zda má váš záměr šanci uspět a vy tak případně nebudete utrácet zbytečně vaše peníze a čas, pokud by projekt neměl šanci uspět. Vzhledem k počátečním nákladům na sepsání dotace (studie proveditelnosti, audity, projektová dokumentace atp.) je scoring klíčovou součástí první fáze spolupráce.

Pomůžeme vám smysluplně nastavit váš projekt tak, aby vám přinesl maximální efekt

Podáme za vás žádost o dotaci na MPO - nepotřebujete umět pracovat v ISKP, IS ESF ani mít elektronický podpis

Pomůžeme vám uzavřít s MPO smlouvu - tzv. Právní akt - po schválení dotace - v rámci dotačního managementu

Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat na MPO - v rámci dotačního managementu

Účastníkům projektu připravíme potřebné podklady pro dílčí činnosti - v rámci dotačního managementu

Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás na MPO - v rámci dotačního managementu

Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči MPO 100% ručíme - jsme proti chybám i pojištěni

Dotační management v rámci OP PIK realizujeme většinou již od 5000 Kč měsíčně, větší a složité projekty řešíme individuální nabídkou.