top of page

Inovace - Inovační projekt

Podpora je určena podnikům, které uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie a služby.

 

Dotace na projekt je poskytována v rozsahu 1 mil. Kč – 50 mil. Kč. Níže je specifikována míra podpory.

 

Zahájení příjmu žádostí: 3. 1. 2018                                     Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2018

Pro koho je program Inovace určen?

 • Podnikatelským subjektům

 

Jaká je míra podpory pro jeden projekt?

 • Malé podniky - 45 % z prokázaných způsobilých výdajů

 • Střední podniky – 35 % z prokázaných způsobilých výdajů

 • Velké podniky – 25 % z prokázaných způsobilých výdajů

Jaké výdaje lze podpořit?

 • Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti

 • Stavby

 • Technologie

 • Software a data

 • Práva k užívání duševního vlastnictví

 • Certifikace produktů

 • Marketingová inovace

Jaká jsou omezení?

 • Realizace na území ČR (mimo hl. města Prahy)

 • Velké podniky mohou předložit pouze jeden projekt

bottom of page