Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ v době mimo školní vyučování
mimo hl. m. Prahu

Žádosti se přijímají do: 10.3.2020 do 14:00 hod.

Projekty mohou trvat nejvýše 35 měsíců, ukončeny musejí být do 31.12.2022.

Míra podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznatelné náklady

 • odvíjí se od výše osobních nákladů, k nimž se připočte 40% paušální sazba na krytí ostatních výdajů (služby, materiál apod.). Přípustné osobní náklady jsou pouze pečující osoby, řidič a projektový manažer.

Výše dotace

od 2 100 000 Kč do 9 000 000 Kč

Žádat mohou

 • školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností)

 • obchodní korporace

 • státní podnik

 • NNO

 • OSVČ

 • kraje

 • organizace zřizované kraji

 • obce

 • organizace zřizované obcemi

 • dobrovolné svazky obcí

Podporované aktivity

Výzva podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol (A. Zařízení péče o dětí 1. stupně základní školy, B. Příměstský tábor/Pobytový tábor v době školních prázdnin, C. Doprovod dětí, D. Společná doprava dětí) v době mimo školní vyučování, která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti. Podpora v rámci této výzvy je určena pouze pro podporu zařízení péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

 

A. Zařízení péče o děti 1. stupně základní školy

Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem (školní družiny, školní kluby), a dobu provozu přizpůsobí potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne, v odůvodněném případě i přes víkendy a v nočních hodinách).

 

Pokud žadatel není škola či školské zařízení poskytující vzdělání na 1. stupni ZŠ nebo jeho obdobu, musí projekt realizovat v partnerství se školou nebo školským zařízením.

 

​B. Příměstský tábor/Pobytový tábor v době školních prázdnin

Příměstský tábor představuje péči o dítě pouze v dnech školních prázdnin (vyhlášených MŠMT).

 

C. Doprovod dětí

Doplňková aktivita, kterou není možné realizovat bez současné realizace aktivity A nebo B.

Osobní náklady pečujících osob na tuto aktivitu v žádosti o podporu nesmí činit více než 10 % přímých osobních nákladů. Přihlášené děti musí být zároveň přihlášené v primární aktivitě A nebo B.

 

D. Společná doprava dětí

Společnou dopravu dětí lze provozovat mezi místem realizace aktivity A nebo B, školou a domovem dítěte. Podmínkou realizace aktivity je důkladný popis potřebnosti služby v projektové žádosti (kvantifikace cílové skupiny a popis dopadu zavedeného opatření na cílovou skupinu tj. popis konkrétního zlepšení postavení na trhu práce). Doprava dále může být provozována, pouze pokud platí alespoň jedno z kritérií

 • neexistuje žádné spojení

nebo

 • neexistuje vhodné spojení hromadnou dopravou ve vhodném čase (uveďte aktuální stav)

nebo

 • návaznost spojů je komplikovaná např. přestupy, čekání na jednotlivé spoje (uveďte aktuální stav)

© 2017-2020 by ​Zlepšovatelé s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9  | IČ: 05011761 | C 37418 vedená u Městského soudu v Praze

Webmaster: Jakub Pěchouček