Obec přátelská rodině a seniorům

Jóga v horském domově
děti si hrají
Skupina Přednáška

Dotace je poskytnuta z MPSV formou soutěže s cílem vytvořit přátelské aktivační prostředí pro rodiny a seniory.

 

Hodnocení probíhá ve dvou dotačních oblastech:

1)  Obec přátelská rodině- cílovou skupinou jsou mladí lidé plánující založení rodiny, úplné i neúplné rodiny s dětmi, vícegenerační rodiny...

2)  Obec přátelská seniorům- osoby ve věku 60+ a důchodci.

 

Obce soutěží v rámci pěti velikostních kategorií dle počtu obyvatel:

I. do 600 obyvatel- výše dotace 500.000,- Kč

II. 601 – 3 000 obyvatel- výše dotace 900.000,- Kč

III. 3 001 – 12 000 obyvatel- výše dotace 1.100.000,- Kč

IV. 12 001 – 25 000 obyvatel- výše dotace 1.500.000,- Kč

V. 25 001 a více obyvatel- výše dotace 2.000.000,- Kč

Za bonusový materiál je považován Plán rozvoje prorodinné/proseniorské politiky nebo Koncepce rodinné politiky / politiky stárnutí obce či jiný dokument obsahující informace o rodinné/proseniorské politice (musí být zcela zřejmé, které části dokumentu se týkají rodinné/proseniorské politiky) – ideálně schválený zastupitelstvem!

Projekt musí být realizován v průběhu roku 2022 (náklady uznatelné od 1.1.2022), pravidelné aktivity je nutné v následujícím roce po ukončení čerpání dotace udržet, vynaložené finanční prostředky však nemusí dosahovat výše, jaká byla na aktivitu vyčleněna v rámci dotace.

 

Způsobilé výdaje:
a) Osobní náklady – POUZE DPP, DPČ
b) Provozní náklady- spotřeba materiálu, spotřeba energie, zařízení a vybavení do 
limitu 40.000 Kč u hmotného majetku a 60.000 Kč u nehmotného majetku, nákup služeb, cestovní náklady, nájemné, internet...

Co lze tedy pořídit v praxi:
- vybavení / vytvoření Family/Senior Pointu / kluboven
- notebook, PC, software
- sportovní vybavení (gymnastické míče, podložky atd.)
- služby tipu hudební produkce, divadelní představní, ozvučení, moderace, tisk, grafika - pronájem (např. pódium, party stan atd.)
- zájmové kroužky a s tím související materiál/vybavení
- vzdělávací kurzy a s tím související materiál/vybavení
- ceny a odměny pro soutěžící
- propagační materiály v rámci navržené aktivity, vytvoření webových stránek
- senior taxi
- příměstské tábory − hlídání dětí (pouze jako doprovodná služba k aktivitám po dobu jejich konání)

NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT PRO NEZÁVAZNOU KONZULTACI CO NEJDŘÍVE!

- Pomůžeme vám smysluplně vybrat aktivity vhodné pro zařazení do projektu a navrhneme jejich rozšíření pro optimální hodnocení.

- Vyplníme za Vás veškeré dokumenty, jež od Vás budou na MPSV vyžadovat, včetně závěrečného vyhodnocení.

- Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči MPSV 100% ručíme.