top of page

Modernizace základních škol
Výzva 23. a 24. IROP
Méně rozvinuté regiony a přechodové regiony

5318.jpeg
vybaveni-skoly-pocitacove-ucebny-01.jpeg
136cs_6_big.jpeg

Příjem žádostí: 1.11.2022 - 22.3.2023

Podporované aktivity: 

 • Hlavní záměry projektů:

  • Modernizace zařízení a vybavení učeben

  • Rekonstrukce / modernizace školních družin

 • Vedlejší záměry projektů:

  • Knihovny

  • Sportoviště

  • Náklady na přípravu projektu atp.

Projekt musí být zaměřen alespoň na jednu z možností níže:

 • Odborné učebny ve vazbě na:

  • přírodní vědy

  • polytechnické vzdělávání

  • cizí jazyky

  • práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení

 • Vnitřní konektivita školy

 • Školní družina či školní klub

 • Bezbariérovost

  • učebny, výukové prostory, kabinety, šatny a hygienická zařízení, školní poradenská pracoviště, družiny, školní kluby a zázemí pro komunitní aktivity

  • základním požadavkem je bezbariérová toaleta a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do podpořených prostor 

Oprávnění žadatelé: 

 • Školské právnické osoby

 • Obce, dobrovolné svazky obcí

 • Kraje

 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji

 • Nestátní neziskové organizace – minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

 • Církve, církevní organizace – minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

 • OSS, PO OSS

 • Ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení – např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti

Velikost projektů a výše dotace: 

Minimální výše dotace je 3 000 000 Kč, maximální 50 000 000 Kč.

Projekty a rozpočty v této min./max. výši musí mít školy zaneseny v MAP. Maximální výše projektu uvedená v MAP nesmí být překročena.                                                                             

 

Časová způsobilost výdajů: od 1. 1. 2021 do data ukončení realizace projektu.

Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2025.

bottom of page