Inovace - Inovační projekt - výzva V

Hlavním cílem dotačního programu Inovace je podpořit pořízení nových výrobních technologií a to včetně nezbytného nehmotného majetku a investic do nemovitostí. Podpora je určena na zavedení nově vyvinutých, případně inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh. Rozděleny budou 3 mld. Kč, z toho 300 mil. Kč pro velké podniky (10% alokace).

Účelem programu je podpořit všechny typy podnikatelských subjektů, které chtějí pořídit nové výrobní technologie, nezbytný nehmotný majetek nebo investovat do nemovitostí.

Základní fakta programu

Příjem žádostí probíhá od 26.9.2018 do 27.11.2018​.

Přijemcem dotace je vždy jen jeden podnik, partnerem jsou podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí. 

Poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cílovým územím je Česká republika mimo NUTS 2 Praha

Velké podniky mohou předložit pouze jeden projekt, na malé a střední podniky se toto omezení nevztahuje.

Projekt musí navazovat na ukončený výzkum a vývoj. 

Žadatel o podporu musí prokázat vlastnická či jiná práva k nemovitostem, ve kterých bude projekt realizován

Výše podpory

Podpora je poskytována formou dotace.

Minimální výše podpory je stan​ovena na 1 mil. Kč, maximální výše podpory je 40 mil. Kč.

Malý podnik                  45 % z celkových způsobilých výdajů

Střední podnik               35 % z celkových způsobilých výdajů

Velký podnik                 25 % z celkových způsobilých výdajů

Podporované aktivity

Produktová inovace - podpora pro podniky, které ukončily vývoj nového produktu. Podmínkou je však inovace vyššího řádu, tedy například výrobní technologie, řídicí software, nezbytné stavební práce

Procesní inovace - zvýšení efektivnosti výroby v návaznosti na vlastní ukončený výzkum a vývoj

Organizační inovace - zavádění nových metod organizace firemních procesů skrze nových informačních systémů

Marketingové inovace - zvýšení prodeje výrobků a služeb díky zásadní změně designu produktů nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů a nebo prodejních kanálů

Způsobilé výdaje​

Mezi uznatelné výdaje se řadí:

Nákup nových výrobních strojů, zařízení, hardware, software a sítí

Stavby a dodávky pro novostavby

Technické zhodnocení staveb

Nabízíme Vám

Scoring vašeho projektového záměru vůči hodnotícím kritériím dotace - budete tak předem vědět, zda má váš záměr šanci uspět a vy tak případně nebudete utrácet zbytečně vaše peníze a čas, pokud by projekt neměl šanci uspět. Vzhledem k počátečním nákladům na sepsání dotace (studie proveditelnosti, audity, projektová dokumentace atp.) je scoring klíčovou součástí první fáze spolupráce.

Pomůžeme vám smysluplně nastavit váš projekt tak, aby vám přinesl maximální efekt

Podáme za vás žádost o dotaci na MPO - nepotřebujete umět pracovat v ISKP, IS ESF ani mít elektronický podpis

Pomůžeme vám uzavřít s MPO smlouvu - tzv. Právní akt - po schválení dotace - v rámci dotačního managementu

Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat na MPO - v rámci dotačního managementu

Účastníkům projektu připravíme potřebné podklady pro dílčí činnosti - v rámci dotačního managementu

Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás na MPO - v rámci dotačního managementu

Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči MPO 100% ručíme - jsme proti chybám i pojištěni

Dotační management v rámci OP PIK realizujeme většinou již od 5000 Kč měsíčně, větší a složité projekty řešíme individuální nabídkou.

© 2017-2020 by ​Zlepšovatelé s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9  | IČ: 05011761 | C 37418 vedená u Městského soudu v Praze

Webmaster: Jakub Pěchouček