top of page

Inovace - Inovační projekt - výzva VIII

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.

Příjem žádostí probíhá od 15.10.2020 do 29.01.2021​

Výše podpory

Podpora je poskytována formou dotace.

Minimální výše podpory je stan​ovena na 1 mil. Kč, maximální výše podpory je 75 mil. Kč.

Malý podnik                  45 % z celkových způsobilých výdajů

Střední podnik               35 % z celkových způsobilých výdajů

Velký podnik                 25 % z celkových způsobilých výdajů

Podporované aktivity

Produktová inovace - podpora pro podniky, které ukončily vývoj nového produktu. Podmínkou je však inovace vyššího řádu, tedy například výrobní technologie, řídicí software, nezbytné stavební práce

Procesní inovace - zvýšení efektivnosti výroby v návaznosti na vlastní ukončený výzkum a vývoj

Organizační inovace - zavádění nových metod organizace firemních procesů skrze nových informačních systémů

Marketingové inovace - zvýšení prodeje výrobků a služeb díky zásadní změně designu produktů nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů a nebo prodejních kanálů

Způsobilé výdaje​

  • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti

  • stavby

  • technologie

  • software a data

  • práva k užívání duševního vlastnictví

  • certifikace produktů

  • marketingová inovace

Nabízíme Vám

Scoring vašeho projektového záměru vůči hodnotícím kritériím dotace - budete tak předem vědět, zda má váš záměr šanci uspět a vy tak případně nebudete utrácet zbytečně vaše peníze a čas, pokud by projekt neměl šanci uspět. Vzhledem k počátečním nákladům na sepsání dotace (studie proveditelnosti, audity, projektová dokumentace atp.) je scoring klíčovou součástí první fáze spolupráce.

Pomůžeme vám smysluplně nastavit váš projekt tak, aby vám přinesl maximální efekt

Podáme za vás žádost o dotaci na MPO - nepotřebujete umět pracovat v ISKP, IS ESF ani mít elektronický podpis

Pomůžeme vám uzavřít s MPO smlouvu - tzv. Právní akt - po schválení dotace - v rámci dotačního managementu

Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat na MPO - v rámci dotačního managementu

Účastníkům projektu připravíme potřebné podklady pro dílčí činnosti - v rámci dotačního managementu

Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás na MPO - v rámci dotačního managementu

Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči MPO 100% ručíme - jsme proti chybám i pojištěni

Dotační management v rámci OP PIK realizujeme většinou již od 5000 Kč měsíčně, větší a složité projekty řešíme individuální nabídkou.

bottom of page